Рефундација на средства

Средствата кои ги наплаќа Минесторе се посреднички провизии односно годишни членарини и месечни пакети за промоција за чии услови корисниците се запознаваат навремено и за истите се наплаќа по прифаќање на условите. Рефундација на средствата се врши во случаеви кога поради системски грешки се наплаќаат средства од дадената понуда (двојно задолжување, наместо избраната понуда се наплаќа повисок износ и слично). Барање за рефундација се поднесува по електронска пошта на minestore2023@gmail.com, во рок од 5 дена од наплатата на средствата со доказ од банка. По уврдување на грешката и причината за истата, Минесторе ги враќа средствата на сметката од која се наплатени во рок од 15 дена од испраќањето на потврда на е-маил на корисникот, барателот за рефундација.

Услови на испорака

Сите пратки се испорачуваат во рок од 3 до 7 дена по курирска служба изберена од продавачот. Пратката се доставува на адресата внесена при нарачката на производот.

Нагоре